Strukturni fondovi
UNAPRJEĐENJE POSLOVNIH PROCESA TVRTKE PHOENIX D.O.O.

Tvrtka PHOENIX d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting-a  provela je projekt

„Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke PHOENIX d.o.o.“
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Svrha (cilj) Poziva

  • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta:

  • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: „Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke PHOENIX d.o.o.“
  • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ ; KK.03.2.1.19.0303
  • Trajanje: 15.02.2020.-15.02.2021.
  • Vrijednost projekta: 951.420,00 kuna
  • EU sufinanciranje:  529.295,20 kuna

Očekivani rezultati provedbe:

  • IKT sustav s pratećim hardverskim komponentama nabavljen, instaliran i u uporabi
  • Povećani prihod od prodaje
  • Uvođenjem rješenja iz područja IKT-a unaprijeđeno 6 poslovnih procesa

Kontakt: , www.phoenix-opruge.com

Za više informacija : www.strukturnifondovi.hr

Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke PHOENIX d.o.o.