Internacionalizacija poslovanja poduzeća Phoenix d.o.o.

 

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja poduzeća Phoenix d.o.o.
Sažetak projekta: Predloženim projektom internacionalizacije poslovanja tvrtka Phoenix će sudjelovati na dva međunarodna sajma s ciljem širenja prodaje na američko tržište i tržište EU. Realizacijom projekta osigurati će se rast prihoda od prodaje kao i rast prihoda od izvoza za 25%.
Opći cilj: Doprinijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga RH
Specifični cilj: Projektom će se povećati internacionalizacija poduzeća Phoenix d.o.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima
Rezultati projekta: Poduzeće Phoenix se predstavilo na dva međunarodna sajma za čije potrebe je tiskano 900 kataloga i 2400 brošura
Ukupna vrijednost projekta: 1.105.517,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 971.052,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 600.000,00 HRK

Razdoblje provedbe: 18.08.2017.-18.07.2018.
Kontakt osoba: Martina Bozok
e-mail: martina@phoenix-opruge.com
tel: 033 675 013
mob: 091 223 4114

 

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojSajam WIRE2018 Düsseldorf

 

Tvrtka Phoenix d.o.o. sudjelovala je na međunarodnom sajmu WIRE2018 koji se održao od 16.-20.04.2018. u Düsseldorfu u Njemačkoj. Tvrtka Phoenix d.o.o. iz Orahovice predstavila je svoje postojeće proizvode potencijalnim kupcima kao i novitete u proizvodnji strojeva za proizvodnju opruga. Izložbeni prostor na kojem je tvrtka Phoenix izlagala prostirao se na 285 m2, a na sajmu je ukupno izloženo 17 strojeva čiji je prijevoz organiziran s 2 šlepera i 1 mega šleperom. Tvrtku je na sajmu predstavljalo 10 djelatnika. Na sajmu su uspostavljeni brojni novi poslovni kontakti te se očekuje uspješna poslovna suradnja.
Sudjelovanje na sajmu jedna je od aktivnosti u sklopu projekta „Internacionalizacija poslovanja poduzeća Phoenix d.o.o.“ referentne oznake KK.03.2.1.07.0062 po predmetnom pozivu „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojPoduzeću Phoenix d.o.o. odobren projekt „Internacionalizacija poslovanja poduzeća Phoenix d.o.o.“, referentne oznake KK.03.2.1.07.0062

 

Poduzeće Phoenix d.o.o. je zaprimilo od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Odluku o financiranju od 02.02.2018. za projekt „Internacionalizacija poslovanja poduzeća Phoenix d.o.o.“, referentne oznake KK.03.2.1.07.0062 prema Javnom pozivu Internacionalizacija poslovanja MSP-ova.
Sažetak projekta: Predloženim projektom internacionalizacije poslovanja tvrtka Phoenix će sudjelovati na dva međunarodna sajma s ciljem širenja prodaje na američko tržište i tržište EU. Realizacijom projekta osigurati će se rast prihoda od prodaje kao i rast prihoda od izvoza za 26% te sklapanje minimalno 5 novih ugovora s inozemnim kupcima.
Opći cilj: Doprinijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga RH
Specifični cilj: Projektom će se povećati internacionalizacija poduzeća Phoenix d.o.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima
Ukupna vrijednost projekta: 1.105.517,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 971.052,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 600.000,00 HRK

Razdoblje provedbe: 18.08.2017.-18.07.2018.

Kontakt osoba: Martina Bozok

e-mail: martina@phoenix-opruge.com

tel: 033 675 013

mob: 091 223 4114

Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


SMI Metal Engineering Expo

Na sajmu SMI Metal Engineering Expo koji se održao od 03.-05.10.2017. u Hartfordu u saveznoj državi Connecticut  (USA) predstavila se i tvrtka Phoenix d.o.o. iz Orahovice svojim izložbenim primjercima (strojevima za proizvodnju opruga). Na sajmu su uspostavljeni novi poslovni kontakti za buduću uspješnu poslovnu suradnju.

Sudjelovanje na sajmu jedna je od aktivnosti u sklopu projekta „Internacionalizacija poslovanja poduzeća Phoenix d.o.o.“ po predmetnom pozivu „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ referentne oznake KK.03.2.1.07 koji se sufinancira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj